Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Nõmme Linnosa Valitsuse linnaosa vanema 14.09.2023 käskkirjaga nr T-26-2/23/7

Korruptsiooni ennetamise juhend.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee