Andmekaitsetingimused

Tallinna linna asutused, sealhulgas Nõmme Kultuurikeskus töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta linna asutustes leiate Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Igas linna asutuses, sealhulgas Nõmme Kultuurikeskuses on andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Nõmme Kultuurikeskuses, saate ühendust võtta asutuse üldisel e-posti aadressil post@nommekultuur.ee.

Tallinna linna asutuste, sealhulgas Nõmme Kultuurikeskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.