Hinnakiri

NB! Alates 01.01.2024 muutuvad teenuste hinnakirjad seoses käibemaksumäära muutumisega. Uue hinnakirja avaldame peale kinnitamist.

Hinnakiri kehtib alates 1. september 2022.

Nõmme Kultuurikeskuse hinnakiri on kehtestatud Nõmme Linnaosa Valitsuse 28.09.2022 korraldusega nr NLOV-4/70 

RUUMIDE kasutusse andmise hinnad
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Ühik Lõpphind
suur saal
ettevalmistus-, koristus- ja prooviaeg 1 tund 30 €
saali kasutamine 1 tund 55 €
saali pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas kogu hooaja vältel) 1 tund 12 €
suure saali andmine avalikuks kontserdiks / etenduseks
sisaldab 2,5 tundi ettevalmistuseks, kuni 2 tundi ürituseks,  valgus- ja helitehnika kasutamist ilma teenindamiseta, garderoobiteenust ja esinejate garderoobe kogu sündmuse vältel
kord 180 €
suure saali andmine avalikuks  kultuuriürituseks
sisaldab kuni 4,5 tundi ettevalmistuseks ning kuni 6 tundi ürituseks, valgus- ja helitehnika kasutamist ilma teenindamiseta, garderoobiteenust ja esinejate garderoobe kogu sündmuse vältel
kord 600 €
väike saal
ettevalmistus-, koristus- ja prooviaeg 1 tund 10 €
saali kasutamine 1 tund 30 €
väikese saali pidev kasutamine (vähemalt 2,5 tundi nädalas kogu hooaja vältel) 1 tund 10 €
väike saal ja suur saal koos
ettevalmistus-, koristus- ja prooviaeg 1 tund 40 €
saalide kasutamine 1 tund 75 €
kammersaal
ettevalmistus-, koristus- ja prooviaeg 1 tund 10 €
saali kasutamine 1 tund 30 €
seminariruum (ilma tehnikata) 1 tund 10 €
kooriruum 1 tund 10 €
fuajee 1 tund 10 €
lastestuudio 1 tund 9,60 €
kunstistuudio 1 tund 9,60 €
esinejate garderoobid 1 tund 3 €
kammersaali, seminariruumi, kooriruumi, stuudio, kunststuudio, fuajee pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas kogu hooaja jooksul) 1 tund 8,50 €
Nõmme muuseum (Nõmme raudteejaama hoone, Jaama 18)
ettevalmistus-, koristus- ja prooviaeg 1 tund 10 €
saali kasutamine 1 tund 25 €
pidev kasutamine 1 tund 9 €
Muud teenused
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
helitehniline teenindamine 1 tund 35 €
helitehnika kasutamine (väike komplekt)
sisaldab lõppvõimendust, helipulti (8 mikrofonisisendiga ja 4 stereo liini sisendiga) ning CD-mängijat
1 tund 15 €
helitehnika kasutamine (suur komplekt)
sisaldab lisaks väikesele komplektile aktiivmonitore ja mikrofone koos statiividega
1 tund 25 €
valgustehniline  teenindamine 1 tund 35 €
valgustehnika kasutamine 1 tund 15 €
garderoobi kasutamine koos teenindusega 1 tund 20 €
Inventari kasutamine
poodiumid tükk 10 €
laudade kasutamine üritustel 1 tükk 3 €
laudlinade kasutusse andmine üritustel 1 tükk 5 €
projektori ja ekraani kasutamine kord 20 €
kostüümide laenutamine 1 ööpäev 4 €
rahvariiete laenutamine 1 ööpäev 16 €
kostüümide laenutamise tagatisraha 1 komplekt 5-50 €