Piirangud, mis mõjutavad kultuurikeskuse huvitegevust ja avalikke üritusi

Alates 31. maist asendub 2+2 liikumispiirang avalikus siseruumis hajutatuse nõudega.
Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

2. juunist on maskide kandmine siseruumides soovituslik.

Siseruumides liikumisel tuleb arvestada 2+2 reeglit, kanda maski, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimisvahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS ja -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE  kuni 25-inimeselises rühmas, arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Kokku tohib tegevustest osa võtta kuni 200 inimest, samuti kehtib 50-protsendiline ruumitäitumuse nõue.

Alates 24. maist on lubatud viibida siseruumides muuseumites ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Kindlaksmääratud istekohtadega ruumides seatakse osavõtjate piirarvuks 200 inimest, kelle hulka ei arvestata esinejaid ja ürituse läbiviimisega seotud inimesi, kes külastajatega vahetult kokku ei puutu. Muuseumites ja näitusasutustes arvestatakse piirarvu koos ruumitäitumusega ühe saali kohta. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.

Siseruumides liikumisel tuleb arvestada 2+2 reeglit, kanda maski, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimisvahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

 

TOITLUSTUSASUTUSED

Alates 24. maist tohib toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, arvestades 50-protsendilist ruumitäitumuse nõuet. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 6 inimest. Klientide jaoks tuleb uksed sulgeda kell 22.

Alates 24. maist saab toitlustusasutuste välialadel kohapeal süüa-juua endiselt kuni 10-inimeselises rühmas ja täidetud tohib olla kuni 50 protsenti välialast. Nii nagu siseruumid, tuleb ka välialad klientide jaoks sulgeda hiljemalt kell 22.

Alates 14. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega ning uksed peab sulgema kell 00.00.

Loe lisaks siit.