Oranži värvusega juhitaks tähelepanu naistevastasele vägivallale 

25. novembril oli rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, mida tähistatakse üle maailma oranži värviga. Nõmmel said sel puhul üheks päevaks oranži välivalgustuse Nõmme kultuurikeskus ja Nõmme muuseum.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on igasugune vägivald inimõiguste rikkumine ja sellele tuleb tähelepanu pöörata iga päev. „Vaatamata sellele, et soolisest ebavõrdsusest tingitud vägivalda teadvustatakse, ei ole see meie ühiskonnast veel kusagile kadunud. ÜRO 16-päevase naiste- ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla lõpetamise kampaaniaga kutsutakse kõiki üle maailma probleemile tähelepanu juhtima ning oranži värvust kui helgema tuleviku sümbolit kasutama. Kampaania algab täna, 25. novembril ja lõppeb 10. detsembril rahvusvahelisel inimõiguste päeval,“ nentis linnaosavanem.

Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse juht Reet Laja leiab hetke olukorrast rääkides, et üha rohkem märgatakse naistevastast ja perevägivalda, mis viib sageli ka vägivallani koolis, töökohal ja avalikkuses laiemalt. “Märkamisest ja avalikustamisest üksi on aga vähe. Me peame püüdma vägivallale kui ühiskonda hukutavale nähtusele vastu seista ja näitama paremaid võimalusi elamiseks kui vägivallatsemine,” lisas ta.

Eestis on füüsilist, seksuaalset ja vaimset vägivalda kogenud peaaegu iga kolmas naine. Kuigi meie riigis on inimestel teadlikkus soolisest ja seksuaalsest ahistamisest kui ühest vägivalla liigist, on töökohal ahistamist kogenud 16 protsenti töökogemustega naistest (Praxise uuring).

Naistevastane vägivald on ÜRO andmetel kõige levinum, kuid kõige vähem raporteeritud vägivalla vorm. See hõlmab endas psühholoogilist, füüsilist ja seksuaalset vägivalda. Naistevastase vägivalla vormideks on pere-, paarisuhte- ja seksuaalvägivald, aga ka sundabielud, suguelundite moonutamine ning prostitutsioon.