Nõmme Kultuurikeskuses parendati ligipääsetavust

Nõmme kultuurikeskuse ligipääsetavuse parendamiseks paigaldati keskuse suurde saali silmusvõimendi, fuajees ja koridorides vahetati valgustid. Lisaks paigaldati uksekünnised, ruumide siltidele lisati kombatavad kleepsud ning treppidele kleebiti kontrasttähistus.

 

2019. aasta maikuus tellis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingult ligipääsetavuse hinnangu Nõmme kultuurikeskuse hoone kohta. Hoone juurdepääsuteid, sissepääse ja hoone siseolude vastavust hinnati kõikide puudeliikide seisukohast. Nüüd on parendustööd summas 8536 eurot jõudnud lõpule. 

 

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on eesmärk läbi ligipääsetavuse parendamise luua võrdsed võimalused kõigile. “Seeläbi saavad ka puuetega inimesed ennast väljapool kodu mugavalt ja julgemalt tunda ning kultuurikeskuse parendamise näol võimaldab see veelgi rohkematel inimestel pakutavatest kultuurisündmustest osas saada,” lisas Šillis.

 

Nõmme Kultuurikeskuse põhitegevuseks on mitmekesiste vaba aja veetmise võimaluste loomine ning kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine. Kultuurikeskuses toimub aastas üle 200 ürituse, mida külastab ligi 15 000 inimest. Lisaks osaleb regulaarses huvitegevuses üle 1400 osaleja. 

 

2018. aastal parandati ligipääsetavust Nõmme sotsiaalmajas, sel aastal võetakse luubi alla Nõmme Maja, kus lisaks linnaosavalitsusele asub ka Nõmme vaba aja keskus koos eakate päevakeskusega. Nõmme Majas on kord nädalas avatud ka erivajadustega laste tegevustuba, mille eesmärgiks on toetada puudega laste- ja noorte vaimset ja füüsilist arengut läbi mänguliste ja loovtegevuste.

 

Fotol: Nõmme kultuurikeskus

Foto: Endel Apsalon