Nõmme kultuurikeskuse ringiruumid saavad jõuluks aknad

Nõmme kultuurikeskuse 2. korruse ringiruumid ja 1. korruse väike saal on senini olnud akendeta, sest 2002. aastal valminud juurdeehitis, milles ruumid asuvad, ehitati vastu naabrite kõrvalhoonet. Sellel kevadel kõrvalhoone lammutati ning kultuurikeskusel tekkis võimalus juurdeehitise seina renoveerimise käigus paigaldada ruumidesse ka aknad. Nõmme Kultuurikeskuse juurdeehitise seina renoveerimistööd algasid oktoobris ning jõuluks saavad tööd lõpetatud. 

 

Ehitustöid teostab NC Partnerid OÜ. Ehitustööde maksumus on 79 400 eurot, millest 15 000 € tasutakse Nõmme kultuurikeskusele eraldatud riigieelarvelisest regionaalsest investeeringutoetusest, ülejäänud 64 400 eurot kaetakse Tallinna linnavaraametile eraldatud eelarverahast.