Laul ja tants, minu arm.

Hetked XXVII laulu- ja XX tantsupeolt

Nõmme Kultuurikeskusest osalesid:

segarahvatantsurühm Känd ja Käbid

naisrahvatantsurühm Nõmme Marid

tüdrukutekoor Nõmmelill

noorte naiste koor Kevad

naiskoor Nõmme

segakoor Riola

EMLS Tallinna Meeskoori ja Eesti Õpetajate Meeskoori ühendkoor