Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimistööd lõppevad oktoobris

Nõmme Kultuurikeskuses fassaadi renoveerimistööd algasid augusti alguses, välitööd kestavad oktoobri lõpuni ning sel ajal on maja ümber tellingud.

Kersti Arulaidi ja Ilmar Jakobsoni projekti järgi taastatakse maja esialgne välisilme moodsate täiendustega – suure saali kaks akent avatakse, fassaadi esikülje ruumiline vanik saab olema oma esialgses uhkuses ning neile annavad oma aktsendi LED reklaamkastid ja välisvalgustus. Lisaks fassaad soojustatakse ning välisuksed ja aknad asendatakse uutega. Ehitustöid teostab NC Partnerid OÜ ning ehitustööde maksumus on 164 640 eurot koos käibemaksuga.

Eelmise aasta novembris algasid ventilatsiooni renoveerimistööd, mis lõppesid juuni alguses kasutusloa väljastamisega. Lõppenud ventilatsiooniremont ja peagi algav fassaadiremont on viieaastase tsükli viimased kaks ehitustööd, mille rütmis kultuurikeskus on hinganud – viilkatus 2017. aastal, terrass 2018. aastal, juurdeehituse fassaad 2019. aastal, ventilatsioon 2020. aastal ja nüüd sellel aastal fassaadi remonditööd. Viis aastat tagasi alanud renoveerimistööde vajadus oli tingitud läbijooksudest mitmetest kohtadest, kehvast soojapidavusest, naaberkinnistu kõrvalhoone lammutamisest, mille vastu kultuurikeskuse juurdeehitus oli ehitatud, aga ka silmaga nähtavast fassaadikrohvi kehvast seisukorrast. Ehitustöid on teostatud kriitilise vajaduse järjekorras ning peale eelarveliste vahendite ja Nõmme linnaosa reservfondieraldise ka riigipoolsete toetuste abil.

Nõmme Kultuurikeskuse hoone on ehitatud 1924. aastal arhitekt Ferdinand Gustav Adoffi projekti järgi kinomajaks. Septembris alustab Nõmme Kultuurikeskus 76. hooaega.