Kultuurikeskuse juurdeehituse seina renoveerimistöödele tõmmati joon alla

Nõmme Kultuurikeskuse juurdeehituse seina renoveerimistööd on lõppenud. Ehitustööde käigus soojustati põhjapoolne fassaad ning paigaldati aknad 1. korruse väikesesse saali ning 2. korruse ringiruumidesse.

 

Ehitustöid teostas NC Partnerid OÜ. Ehitustööde maksumus oli 79 400 eurot, millest 15 000 eurot tasuti Nõmme Kultuurikeskusele eraldatud riigieelarvelisest regionaalsest investeeringutoetusest, ülejäänud 64 400 eurot kaeti Tallinna linnavaraametile eraldatud eelarverahast.