Kevadekuulutaja 2020 Nõmme Tähtede lavale lauljate registreerimine 2-8.03.2020

LAULJATE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

 

Kontsert Kevadekuulutaja 2020 Nõmme Tähtede lava on “Tallinna Tähtede lava” Nõmme eelvoor. 

ERR-i saatesarja „Tähtede lava“ eelvooru „Tallinna Tähtede lava“ korraldab Tallinna Huvikeskus Kullo. Tallinna finaalkonkurss toimub 3. mail 2020 Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja. Nõmmelt edasipääsenud (igast vanuserühmast kolm parimat) lauljate osavõtumaksu tasub Nõmme Linnaosa Valitsus.

 

Kontsert Kevadekuulutaja Nõmme Tähtede lava 2020 proovigraafik avalikustatakse kultuurikeskuse kodulehel R, 13.03.2020

Proovid ansambliga kultuurikeskuses R, 20.03.2020 kell 10.30 – 17.30

Kontsert ja žürii tulemuste avalikustamine L, 21.03.2020 kell 11 – 15.30

Lauljaid saadab Hain Hõlpuse trio.

Korraldajad: Nõmme Kultuurikeskus ja Nõmme Linnaosa Valitsus

 

Kontsert Kevadekuulutaja 2020

NÕMME TÄHTEDE LAVA

Osalemise juhend

 1. Üldsätted
  1.1 Kontsert Kevadekuulutaja toimub laupäeval, 21. märtsil 2019 kell 11.00-15.30 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2, Tallinn).
  1.2 Kontserdi korraldab Nõmme Kultuurikeskus ning toetab Nõmme Linnaosa Valitsus.
  1.3 Korraldajal on õigus teha muudatusi.

 

 1. Kontserdil osalemise tingimused
  2.1 Kontserdil saavad osaleda lauljad vanuses 3-13 aastat. Laulja vanust arvutatakse seisuga 31.12.2020.a.
  2.2 Vanuse järgi kuuluvad lauljad järgmistesse vanuserühmadesse:
  – vanus 3-7 a – noorem vanuserühm;
  – vanus 8-10 a – keskmine vanuserühm;
  – vanus 11-13 a – vanem vanuserühm.
  2.3 Osaleda saavad lauljad Nõmme linnaosas asuva elukoha, kooli, lasteaia, muusikakooli või laulustuudio asukoha põhiselt.
  2.4 Ühe juhendaja poolt võib kontserdile registreerida igast vanuserühmast kuni kaks lauljat.
  2.5 Registreerimine on avatud 2. märtsist kuni 8. märtsini (k.a.)
  2.5.1 Korraldajal on õigus lõpetada registreerimine varem, kui lauljaid on kontserdile registreeritud rohkem kui 36. 
  2.6 Osalemiseks tuleb
  täita veebipõhine registreerimisankeet (link aktiivne 2. märts 00:00 – 8. märts 23:59)
  – tuua Kultuurikeskusesse või saata postiga esitatava laulu välja prinditud noot hiljemalt 10. märtsiks (3 eksemplari/ühepoolsed, kordused, eel-, vahe- ja järelmäng, õige helistik jne)
  2.7 Kontserdile valitud lauljate nimekiri, esinemise ja proovide kellaajad avaldatakse hiljemalt 13. märtsil 2020 nommekultuur.ee ning saadetakse juhendaja e-posti aadressile.
  2.8 Registreerimisel antakse nõusolek laulja kohta esitatud andmete (laulja nimi ja vanus) avalikustamisega.

 

 1. Kontserdi korraldus
  3.1 Laulja esitab kontserdil ühe eestikeelse või emakeelse laulu, pikkusega kuni 3 minutit.
  3.2 Lauljaid saadab 3-liikmeline ansambel – klaver, basskitarr ja trummid.
  3.3 Lubatud on kasutada taustalauljaid või instrumentaliste (kuni viis).
  3.4 Esinemise järjekorra määrab korraldaja.
  3.5 Igal lauljal on võimalus kuni 7-minutiliseks ansambliprooviks reedel, 20. märtsil 2020 kell 10.30-17.30 Nõmme Kultuurikeskuses.

 

 1. Žürii ja hindamine
  4.1 Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
  4.2 Igast vanuserühmast valib žürii välja kolm parimat, kes osalevad Tallinna linna eelvoorus 3. mail 2020 Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja.
  4.3 Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.
  4.4 Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.