Kontsert Kevadekuulutaja 2022 toimub maikuus

Selleaastane Nõmme noorte lauljate kontsert Kevadekuulutaja toimub laupäeval, 14. mail Nõmme Kultuurikeskuses. Otsus korraldada kontsert maikuus on põhjustatud kahe varasema aasta kogemusest, mis on näidanud, et maikuus langeb koroonaviirusesse nakatumine.

Sel korral ei ole kontsert Kevadekuulutaja Nõmme linnaosa eelvoor telekonkursile Tähtede lava, seega ootame osalema 8- kuni 18-aastaseid lauljad (vanus seisuga 14.05.2022). Osaleda saavad lauljad, kes käivad Nõmmel asuvas  koolis või huviringis. Laulja esitab kontserdil ühe laulu, pikkusega kuni 3 minutit. Lauljaid saadab Hain Hõlpuse trio.

Lauljaid registreerib juhendaja 18.-24. aprill aadressil www.bit.ly/kevadekuulutaja2022

Kontserdil osalemise juhend

1. Üldsätted
1.1. Käesolev juhend sätestab kontserdil Kevadekuulutaja 2022 osalemise tingimused ja korra.
1.2. Kontsert Kevadekuulutaja 2022 toimub laupäeval, 14. mail kell 12 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2, Tallinn).
1.3. Kontserti korraldab Nõmme Kultuurikeskus.
1.4. Kontserdiga seotud info avalikustatakse Nõmme Kultuurikeskuse veebilehel www.nommekultuur.ee
1.5. Korraldajal on õigus teha käesolevas juhendis muudatusi.

2. Kontserdi korraldus
2.1. Laulja esitab kontserdil ühe laulu, pikkusega kuni 3 minutit.
2.2. Lauljat saadab 3-liikmeline ansambel – klaver, basskitarr ja trummid.
2.3. Esinemise järjekord loositakse ansambliproovis.
2.4. Igal lauljal on võimalus kuni 7-minutiliseks ansambliprooviks reedel, 13. mail kell 13 – 19 Nõmme Kultuurikeskuses.

3. Kontserdil osalemise tingimused
3.1. Kontserdil saavad osaleda lauljad vanuses 8 – 18 aastat. Laulja vanust arvutatakse seisuga 14.05.2022.
3.1.1. Vanuse järgi kuuluvad lauljad järgmistesse vanuserühmadesse:
• vanus 8 – 11 a – noorem vanuserühm;
• vanus 12 – 15 a – keskmine vanuserühm;
• vanus 16 – 18 a – vanem vanuserühm.
3.2. Osaleda saavad lauljad, kes käivad Nõmmel asuvas koolis või huvikoolis.
3.3. Igast koolist või huvikoolist saab osaleda ühest vanuserühmast kuni kaks lauljat.
3.4. Laulja registreerib juhendaja.
3.5. Kontserdile eelneb eelvoor, mis viiakse läbi distantsilt.
3.5.1. Registreerimiseks tuleb täita ajavahemikul 18. – 24.04.2022 registreerimisleht aadressil www.bit.ly/kevadekuulutaja2022 ning saata kontserdil kõlavast loost salvestus laulja esituses www.wetransfer.com vahendusel aadressile post@nommekultuur.ee.
3.5.2. Lauljaid hindab vähemalt 3-liikmeline žürii, kes valib kontserdile esinema igast vanuserühmast vähemalt 10 lauljat.
3.5.3. Eelvoorust kontserdile pääsenud lauljate nimekiri avaldatakse hiljemalt 2. mail 2022.
3.5.4. Kontserdil esitatava loo noot tuleb tuua kultuurikeskusesse paberil kolmes eksemplaris (kokkukleebitud ühepoolsed lehed) hiljemalt 9. mail 2022. Noot peab olema õiges helistikus ning kajastama vajalikke kordusi, eel-, vahe- ja järelmänge jne.
3.6. Ansambliprooviks sobiva aja valib juhendaja, info saadetakse juhendajale 2. mail 2022.

4. Autasustamine
4.1. Kontserdil žüriipoolset hindamist ei toimu.
4.2. Publiku hääletusel antakse välja eripreemiad.

Ajakava:

10.03. Kontsert Kevadekuulutaja 2022 juhendi avalikustamine.
18.04.-24.04. Lauljate registreerimine
02.05. Eelvoorust edasipääsenud lauljate nimekirjade avalikustamine
02.05.-09.05. Ansambliprooviks aja registreerimine ja kultuurikeskusesse nootide toomine
13.05. Ansambliproovid kultuurikeskuse suures saalis
14.05. Kontsert Kevadekuulutaja 2022

 

Kontserdil Kevadekuulutaja 2022 laulavad:

8 – 11 a – noorem vanuserühm Juhendaja
Emma Paula Krekker Vivi Maar
Eliise Grete Rist Anne Adams
Isabel Tuulik Õnne-Ann Roosvee
Mirtel Raus Õnne-Ann Roosvee
Hedvig Helin Laur Riine Pajusaar
Vanessa Noormets Marika Moks
Riho Tees Anne Ermast
Kaspar Tolli Jaanika Kuusik
Loore Teinbas Jaanika Kuusik
Emilia Toomla Agnes Toomla
Norman Miller Liisi Pikpoom
Maimu Leene Mõsak Janne Fridolin
Iti Marie Mõsak Tanel Nurk
12 – 15 a – keskmine vanuserühm
Marianne Kokk Anne Adams
Luisa Vain Õnne-Ann Roosvee
Paula Põhjakivi Jaanika Kuusik
Oskar Kiilberg Triin Ella
Mattias Veskimäe Kadi Uibo
Lisette Juhanson Triinu Kont-Konston
Eliise Mööl Janne Fridolin
Mia Marta Vaheoja Janne Fridolin
16 – 18 a – vanem vanuserühm
Kirke Lappard Janne Fridolin
Katriin Raudsepp RAUDSEPP Õnne-Ann Roosvee
Martin Mägi Kadi Uibo
Gloria Rosanna Uustalu Helin-Mari Arder