Kultuurikeskuses toimuvad ventilatsiooni ja katuse remonditööd

Novembri keskpaigas algasid Nõmme Kultuurikeskuse ventilatsiooni ja katuse remonditööd, mis kestavad kolm kuud. Ehitustööd mõjutavad kultuurikeskuse tegevust – huvitegevus kolitakse asenduspindadele ning alates jõuludest ei toimu üritusi.

Aastal 2002, kui kultuurikeskus sai juurdeehituse ning ehitati välja ventilatsioonisüsteem, liideti nii teise korruse ringiruumid kui ka esimese korruse saalid ühe ventilatsiooniseadme külge. See tähendas, et suures saalis, kus toimuvad suurte kollektiivide treeningud ja avalikud üritused, ei saanud kasutada täisvõimsusel ventilatsiooni, kui samal ajal toimus teise korruse ringiruumides tegevus. Lisaks ei taganud senine ventilatsioon piisavat õhuvahetust ning puudus jahutus.

Ventilatsioonitöid oleme pikalt planeeritud, kuid alles sellel kevadel saime alustada ventilatsiooni projekteerimistöödega ning ehitusluba väljastati sügisel. Nõmme Kultuurikeskuse ventilatsiooni ja lamekatuse remonditöödeks eraldati vahendeid 2020.aasta riigi lisaeelarvest, millega määrati omavalitsustele ühekordne toetus leevendamaks COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid majanduses.

Remonditööd algasid novembris ja lõppevad veebruaris 2021. Remonditööde käigus toimub ventilatsiooni rekonstrueerimine ja jahutuse väljaehitamine. Olemasolev ventilatsioonisüsteem ehitatakse ümber ja vahetatakse välja kõik ventilatsiooniseadmed. Osaliselt rajatakse uued õhukanalid, osaliselt jäävad olemasolevad, nende töökindlust kontrollitakse ja vajadusel asendatakse. Lisaks ventilatsioonitöödele asendatakse ka senine lamekatuse kattematerjal, pööningule minekuks ehitatakse pääsutee, pööning soojustatakse ning kammersaal remonditakse. Töid teostavad Viljandi Õhumeister OÜ ja Siim Ehitus OÜ. Ehitustööde maksumus 227 040 eurot koos käibemaksuga.

Neljal viimasel talvel on kultuurikeskust väljast remonditud ning kõik tööd on kord rohkem, kord vähem mõjutanud maja tegevust. Sel korral peab kultuurikeskus kahjuks alates 21. detsembrist vähemalt kuuks ajaks uksed kinni panema. Seetõttu jäävad ära nii teise jõulupüha kontsert kui ka uusaastakontsert. Kultuurikeskuse huvitegevusele asenduspindade otsimine veel käib, osa huvitegevusest toimub remondi ajal Nõmme muuseumis, Nõmme Majas ja Nõmme Vaba Aja Keskuse ruumides.

Me oleme väga tänulikud meie kannatlikele sõpradele, klientidele ja külastajatele, kes on kõik remondiga kaasnenud ebamugavused koos meiega läbi teinud. Kajastame ehitustööde edenemist oma kodulehel.