Pöörasime tähelepanu naistevastasele vägivallale

25. novembril on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, mida tähistatakse üle maailma oranži värviga. Nõmmel sai sel puhul üheks päevaks oranži välivalgustuse Nõmme muuseum.

Eestis on füüsilist, seksuaalset ja vaimset vägivalda kogenud peaaegu iga kolmas naine. Kuigi meie riigis on inimestel teadlikkus soolisest ja seksuaalsest ahistamisest kui ühest vägivalla liigist, on töökohal ahistamist kogenud 16 protsenti töökogemustega naistest (Praxise uuring).

Naistevastane vägivald on ÜRO andmetel kõige levinum, kuid kõige vähem raporteeritud vägivalla vorm. See hõlmab endas psühholoogilist, füüsilist ja seksuaalset vägivalda. Naistevastase vägivalla vormideks on pere-, paarisuhte- ja seksuaalvägivald, aga ka sundabielud, suguelundite moonutamine ning prostitutsioon.