Huvitegevuses ja üritustel osalejate COVID tõendite kontrollimine

Oled vanuses 12+, pane mask ette majja sisenemisel ning kanna maski ka üritustel või huvitegevuses osaledes. 
Maski ei tule kanda tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel. Maski ei pea kandma, kui see ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning osaleja esitab selle kohta tervishoiuteenuse osutaja tõendi.
Alates 26. oktoobrist: 
Oled vanuses 18+, esita üritusele tulles või huvitegevuses osaledes isikuttõendav dokument koos kehtiva COVID tõendiga, mis tõendab lõpetatud vaktsineerimiskuuri või läbipõdemist. 
 
Alates 1. novembrist:
Oled vanuses 12-18, esita üritusele tulles isikuttõendav dokument koos kehtiva COVID tõendiga, mis tõendab lõpetatud vaktsineerimiskuuri, läbipõdemist või negatiivset testitulemust. 
Oled vanuses 12-18, saad osaleda huvitegevuses ilma COVID tõendit esitamata, kui käid koolis, kus korraldatakse testimine 3 korda nädalas. Tõendamine täpsustamisel!
Loe lisaks siit