Huvitegevuses osalejate COVID tõendite esitamine

Alates 26. augustist on kõigilt huvitegevuses osalejatelt nõutud COVID-tõendi esitamine.

Juhendajate tõendeid kontrollivad olenevalt tõendist kas hooaja esimesel tunnil või igakordselt kultuurikeskuse töötajad. Osalejate tõendeid kontrollivad juhendajad ning tagavad ainult COVID tõendi esitanud osalejate huvitegevuses osalemise. COVID tõend tõendab vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse.

Endiselt on vaja kultuurikeskuses tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Majja sisenemisel pane ette mask ja pese või deso oma käed. Tule majja õigeaegselt ning väldi kogunemist fuajees ja koridorides.

Jäägem terveks! ❤

 

Loe lisaks siit.