Veel on mõned kohad septembris alustanud sõnakunsti ja loovmängu ringi “Sõbra suu”.

UUS! Sõbra suu – sõnakunsti ja loovmängu ring

7-12 aastastele

Juhendaja Katrin Rändvee, Eesti Rahvapärimuse Kooli liige, rksam8@gmail.com

N 15.00-16.30

Registreerimine rühma on alanud.

Mida ringis tehakse?
• esitatakse põnevaid muinas- ning muid jutte, arutletakse nende üle
• mängitakse rollimänge, loovmänge, seltskonnamänge
• loovülesanded – juhendajana kasutan erinevaid kirjandusteraapia võtteid, mis aitavad noortel end kaaslaste ees paremini avada
• sõnaseadmise ning nuputamise ülesanded (viimaseid annan vahel koju kaasa – nende lahendamise eest saab väikese auhinna)

Millist kasu lapsed ringist saavad?
• nad muutuvad avatumaks ja julgemaks
• nad saavad üle kaaslaste ees kõnelemise hirmust ja häbitundest
• nad leiavad ringist mõttekaaslasi ja sõpru
• nad õpivad paremini suhtlema, kaaslast märkama ja toetama
• kuna mängud on lõbusad, siis aitavad need lõõgastuda ning muretut rõõmu kogeda
• laste sõnaline väljendusoskus paraneb

Möödunud aastal Kristiines ja Õismäel avatud „Sõbra suu“ rühmad jätkavad tegevust. Lastelt saadud väga positiivne tagasiside innustas avama sarnast ringi ka Nõmmel.
Ringis osalenud lapsed täitsid kirjaliku tagasiside lehe, kus neilt küsiti, mida “Sõbra suu” on neile andnud. Noored leidsid üsna üksmeelselt, et nad on saanud juurde julgust oma arvamust välja öelda ning oskust sõprust sobitada. Rühmast on leitud häid sõpru. Mõnel juhul öeldi ka, et koolis on lihtsam ja hinded paremad.

Täpsem info huviringi läbiviija kohta Eesti Rahvapärimuse Kooli kodulehel: http://www.parimuskool.ee/meeskond.html