Kultuurikeskuse viilkatuse renoveerimine

Kultuurikeskuse viilkatuse renoveerimistööd algasid oktoobrikuus. Kahjuks võtab ehitustööde valmimine kehvade ilmaolude tõttu planeeritust rohkem aega. Kultuurikeskuse tegevus ei ole remonditööde tõttu oluliselt häiritud. Ainsa ruumina ei ole hetkel kasutuses kammersaal 3. korrusel, kuid kogu senise tegevuse oleme paigutanud teistesse kultuurikeskuse ruumidesse.

Renoveerimistööde käigus kultuurikeskuse viilkatus soojustatakse ja kaetakse punase valtsplekiga, vintskappide katused ehitatakse umber kelpkatusteks ning taastatakse kaaruuk vintskapi kohal.