Kontserdil Kevadekuulutaja osalemise juhend ja registreerimisvorm

Lauljate registreerimine toimub veebiaadressil http://bit.ly/kevadekuulutaja2018

  1. Üldsätted

1.1.   Käesolev juhend sätestab kontserdil Kevadekuulutaja 2018 osalemise tingimused ja korra.
1.2.   Kontsert Kevadekuulutaja toimub 21. aprillil 2018 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2, Tallinn).

1.3.   Kontserti korraldab Nõmme Kultuurikeskus.

1.4.   Kontserdiga seotud info (kontserdi ja proovi ajakavad, registreerimisleht, muudatused vms) avalikustatakse Nõmme Kultuurikeskuse veebilehel www.nommekultuur.ee.

1.5.   Korraldajal on õigus teha käesolevas juhendis muudatusi.

1.6.  Igast vanuserühmast kolm paremat lauljat pääsevad edasi  saatesarja „Laulukarusselli”  Tallinna linna eelvooru – konkursile „Tallinna linna Laulukarussell 2018“, mis toimub 19. mail 2018 Salme Kultuurikeskuses.

 

  1. Kontserdil osalemise tingimused

2.1.   Kontserdil saavad osaleda lauljad, kes on vanuses 3-13 aastat. Laulja vanust arvutatakse seisuga 31.12.2018.a.

2.2.   Vanuse järgi kuuluvad lauljad järgmistesse vanuserühmadesse:

vanus 3-7 a – noorem vanuserühm;
vanus 8-10 a – keskmine vanuserühm;
vanus 11-13 a – vanem vanuserühm.

2.3  Osaleda saab laulja, kes käib Nõmme linnaosa koolis, muusikakoolis, huvikoolis või kelle elukoht on registreeritud Nõmme linnaossa. Korraga mitmel linnaosa võistlusel osaleda ei ole lubatud.
2.4  Igast Nõmme linnaosa koolist, muusikakoolist ja huvikoolist saab kontserdile osalema tulla kuni kaks lauljat igast vanuserühmast.
2.5  Nõmme linnaossa registreeritud elukohaga laulja, kes käib mujal koolis, muusikakoolis või huvikoolis, peab osalema lisavoorus 7. aprillil 2018 Nõmme Kultuurikeskuses. Lisavoorus esitab laulja ühe laulu, saate korraldab juhendaja. Lisavooru 3-liikmeline žürii valib igast vanuserühmast vähemalt kaks lauljat, kes saavad osaleda kontserdil Kevadekuulutaja 21. aprillil 2018 Nõmme Kultuurikeskuses. Lisavooru ajagraafik avaldatakse 2. aprillil 2018. Korraldajal on õigus lauljate vähesuse tõttu lisavoor ära jätta. Sel juhul pääseb laulja automaatselt 21. aprillil 2018 toimuvale kontserdile Kevadekuulutaja.
2.6 Kontserdil tuleb esitada üks laul eesti keeles või laulja emakeeles ja laulu esitus ei tohi ületada 3 minutit.
2.7 Lauljaid saadab 3-liikmeline ansambel – klaver, basskitarr ja trummid.
2.8 Lauljal on võimalus teha ansambliga proovi 20. aprillil 2018 Nõmme Kultuurikeskuses.
2.9 Kontserdil osalemiseks tuleb täita registreerimisleht ning edastada korraldajale esitatava laulu noot ajavahemikul 19. märts – 29. märts 2018.
2.10 Kontserdi ja proovi ajagraafikud avaldatakse hiljemalt 10. aprillil 2018.

 

  1. Žürii ja hindamine

3.1  Lauljaid hindab 3-5-liikmeline žürii.

3.2  Žürii valib välja igast vanuserühmast kolm paremat lauljat, kes pääsevad edasi  saatesarja „Laulukarusselli”  Tallinna linna eelvooru – konkursile „Tallinna linna Laulukarussell 2018“, mis toimub 19. mail 2018 Salme Kultuurikeskuses.

3.3  Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.

3.4  Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

 

Korraldaja:

Nõmme Kultuurikeskus

Turu plats 2, 11614 Tallinn

www.nommekultuur.ee

 

 

Ajakava:

19.-29. märts               Registreerimine aadressil http://bit.ly/kevadekuulutaja2018

02. aprill Lisavooru ajagraafiku avalikustamine

07. aprill Lisavoor elukoha järgselt osalevatele lauljatele

10. aprill Kontserdi ja proovi ajagraafiku avalikustamine

20. aprill Kontserdi proov koos ansambliga

21. aprill Kontsert „Kevadekuulutaja 2018“

19. mai Laulukonkurss „Tallinna linna Laulukarussell 2018“