Kontsert Kevadekuulutaja – Nõmme laste laulukonkurss toimub 22.04.2017. Osalemise juhend ja registreerimisleht.

Nõmme laste laulukonkurss Kevadekuulutaja toimub laupäeval, 22. aprillil kell 12 Nõmme Kultuurikeskuses

Osaleda saavad 3-13-aastased Nõmme lauljad (vanus seisuga 31.12.17). Registreerimine kuni 10.04.2017

Kontserdil saadab lauljaid Hain Hõlpuse trio

Koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega

 

Osalemise juhend

 1. Üldsätted
  1. Kontsert Kevadekuulutaja toimub laupäeval, 22. aprillil 2017 kell 12-15 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2, Tallinn).
  2. Kontserti korraldab Nõmme Kultuurikeskus ning toetab Nõmme Linnaosa Valitsus.
  3. Korraldajal on õigus teha muudatusi.
 1. Kontserdil osalemise tingimused
  1. Kontserdil saavad osaleda Nõmmel elavad lauljad vanuses 3-13 aastat. Laulja vanust arvutatakse seisuga 31.12.2017.a.
  2. Vanuse järgi kuuluvad lauljad järgmistesse vanuserühmadesse:
   • vanus 3-7 a – noorem vanuserühm;
   • vanus 8-10 a – keskmine vanuserühm;
   • vanus 11-13 a – vanem vanuserühm.
  3. Osaleda saavad lauljad, kelle registreeritud elukoht on Nõmme linnaosas.
  4. Osalemiseks tuleb saata hiljemalt 10. aprilliks 2017 e-posti aadressile kevadekuulutaja@nommekultuur.ee
   • registreerimisleht  http://bit.ly/Kevadekuulutaja2017
   • kontserdil esitatava laulu noot (kordused, eel-, vahe- ja järelmäng jne),
   • salvestus (arvutis taasesitust võimaldavas vormingus).
  5. Salvestuse põhjal valib žürii kontserdile esinema kuni kaksteist lauljat igast vanuserühmast.
  6. Ühe juhendaja poolt võib kontserdile registreerida igast vanuserühmast kuni kaks lauljat.
  7. Kontserdile valitud lauljate nimekiri, esinemise ja proovide kellaajad avaldatakse hiljemalt 15. aprillil 2017  www.nommekultuur.ee ning saadetakse juhendaja e-posti aadressile.
 1. Kontserdi korraldus
  1. Laulja esitab kontserdil ühe laulu.
  2. Lauljaid saadab 3-liikmeline ansambel – klaver, basskitarr ja trummid.
  3. Esinemise järjekorra määrab korraldaja.
  4. Igal lauljal on võimalus kuni 8-minutiliseks ansambliprooviks reedel, 21. aprillil 2017 kell 11.00-18.00 Nõmme Kultuurikeskuses.
 1. Žürii ja hindamine
  1. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
  2. Igast vanuserühmast valib žürii välja võitja.
  3. Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.
  4. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.