Konkurss-festival Annetekoda 2019 Tallinna eelvoor

  • 22.08
  • 16:00
  • Suur saal
  • Tasuta

Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF kuulutavad välja:
Konkurss-festivali ANNETEKODA 2019

NB! Registreerimine osalemiseks on pikendatud 20. augustini 2019

KUTSUME KÕIKI EESTIMAA ELANIKKE SÕLTUMATA VANUSEST ESITLEMA OMA ANNET ÜKSKÕIK MILLISEL ERIALAL!

Registreerimiseks tuleb saates 2-minutiline video aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu
Lähem info: https://kultuurikoda.eu/uued-algatused/

Esimesed viis žürii poolt välja valitud ande-esitlust finaalis saavad rahalise auhinna.

KONKURSS-FESTIVALI ANNETEKODA STATUUT:

– konkursil osalemiseks on vajalik esitada maakondlikule kultuuriasutusele 2-minutiline videomaterjal, pidades silmas laval selle esitamist (lubatud ka mobiiltelefoni variant);
– maakondlik kultuuriasutus kogub esitatud materjalid 20. juuniks, süstematiseerib esinejad valdkondade kaupa ning saadab kõik materjalid edasi hindamiskomisjonile;
– hindamiskomisjon valib saadetud materjalide seast igasse kultuuriasutuses toimuvasse eelvooru 15-18 ande esitlust;
– väljavalitud ande-esitlustele saadetakse teade edasipääsemisest
või mitte hiljemalt 1. juuliks;
– suve jooksul toimuvad üleriigiliselt 10-15 maakondlikus kultuuriasutuses publikuga eelvoorud;
– eelvoorudes esinejaid hindab minimaalselt viie liikmeline žürii, kes valib finaali kuni 5 etteastet;
– finaalis esinejaid hindab minimaalselt kaheksast liikmest koosnev žürii, kelle hulgas on vähemalt üks rahvusvaheline ekspert;
– esimesed viis žürii poolt välja valitud annet saavad rahalise auhinna;

Eelvoorud, mis on avatud publikule, saavad alguse selle aasta suvel erinevates kultuuriasutustes üle Eesti ja lõppesitlus-finaal väljavalituile toimub septembris Tallinnas.

Avalikul finaalkontserdil Tallinnas antakse välja ka publiku lemmiku preemia (telefonihääletuse toimumisel rahva lemmiku preemia).

Nõmme Kultuurikeskuses toimub Annete Koja eelvoor 22. augustil kell 16.00

ANNETEKOJA PATROON ON EESTIMAA SUPERANNE – ANNE VESKI!

Annetekoda korraldavad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF koostöös mitmete kultuuriasutustega.

Toetajate seas on TV3, Selver, Art Decor, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp ja paljud teised.

EELVOORUDE TOIMUMISED:

19.07 Orissaare Kultuurimaja kell 16.00
26.07 Väike-Maarja Seltsimaja kell 18.00
15.08 Türi Kultuurikeskus kell 16.00
16.08 Võnnu Kultuurimaja kell 12.00
17.08 Kõmsi Rahvamaja kell 16.00
22.08 Nõmme Kultuurikeskus Tallinnas kell 16.00
23.08 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus kell 17.00
24.08 Kiviõli Rahvamaja kell 13.00

Annetekoja loomise vajadusest:
– tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima tunnetuseni;
– väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
– andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.
Annetekoda aitab suunata rohkem inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning innustab julgusele ennast avada laiemale vaatajaskonnale.

Annetekoja finaal-esitluste järgselt leiavad korraldajad koos partneritega avastatud Eesti kodanikest väljapaistvatele annetele edaspidiseks arenguks erinevaid võimalusi selleks loodud stipendiumifondi kaudu:
– edasiõppimine/täiendamine nii Eestis kui välisriikides stipendiumite ja toetuste abil;
– professionaalsete juhendajate suunamine kohalikku kultuuri- või õppeasutusse ande edasiarendamiseks;
– ettevõtluse alustamiseks nõuandjate/koostööpartnerite leidmine jne.

Rohkem informatsiooni leiad aadressilt https://kultuurikoda.eu/uued-algatused/