Kevadekuulutaja 2019

  • 13.04
  • 11:00
  • Suur saal
  • Tasuta

25. märts – 1. aprill saab lauljaid registreerida Kevadekuulutaja 2019 laulukonkursile

Registreerimine toimub ainult läbi interneti – www.bit.ly/kevadekuulutaja2019 .
Konkursil esitatava laulu noodid 3 eksemplari tuua välja prindituna Nõmme Kultuurikeskusesse hiljemalt 1. aprilliks!

 

Kontsert Kevadekuulutaja 2019
Nõmme laste laulukonkursil osalemise juhend

1. Üldsätted
1.1. Käesolev juhend sätestab kontserdil Kevadekuulutaja 2019 osalemise tingimused ja korra.
1.2. Kontsert Kevadekuulutaja 2019 toimub laupäeval, 13. aprillil kell 11-15 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2, Tallinn).
1.3. Kontserti korraldab Nõmme Kultuurikeskus.
1.4. Kontserdiga seotud info (kontserdi ja ansambliproovi ajakavad, registreerimisleht, muudatused vms) avalikustatakse Nõmme Kultuurikeskuse veebilehel www.nommekultuur.ee.
1.5. Korraldajal on õigus teha käesolevas juhendis muudatusi.

2. Kontserdi korraldus
2.1. Laulja esitab kontserdil ühe laulu, pikkusega kuni 3 minutit.
2.2. Lauljat saadab 3-liikmeline ansambel – klaver, basskitarr ja trummid.
2.3. Esinemise järjekorra määrab korraldaja.
2.4. Igal lauljal on võimalus kuni 7-minutiliseks ansambliprooviks reedel, 12. aprillil kell 11-18 Nõmme Kultuurikeskuses.

3. Kontserdil osalemise tingimused
3.1. Kontserdil saavad osaleda lauljad vanuses 4-15 aastat. Laulja vanust arvutatakse seisuga 31.12.2019.
3.1.1. Vanuse järgi kuuluvad lauljad järgmistesse vanuserühmadesse:
• vanus 4-7 a – noorem vanuserühm;
• vanus 8-11 a – keskmine vanuserühm;
• vanus 12-15 a – vanem vanuserühm.
3.2. Osaleda saavad lauljad, kelle elukoht on registreeritud Nõmme linnaosas või kes käivad Nõmmel asuvas lasteaias, koolis või huviringis.
3.3. Ühe juhendaja poolt võib kontserdile registreerida igast vanuserühmast kuni kaks lauljat.
3.4. Kontserdile registreerimine on avatud 25. märtsist kuni 1. aprillini. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisleht aadressil www.bit.ly/kevadekuulutaja2019 ning tuua korraldajale esitatava laulu noodi 3 eksemplari.
3.4.1 Noot peab olema õiges helistikus ning kajastama vajalikke kordusi, eel-, vahe- ja järelmänge jne.
3.5. Kui ühte vanuserühma on registreerinud rohkem kui 12 lauljat, siis selle vanuserühma lauljad osalevad eelvoorus neljapäeval, 4. aprillil kell 18-20 Nõmme Kultuurikeskuse kammersaalis.
3.5.1. Eelvooru toimumisest teavitatakse juhendajaid hiljemalt teisipäeval, 2. aprillil kell 12.
3.6. Kontserdi ja ansambliproovi ajakavad avaldatakse hiljemalt reedel, 5. aprillil.

4. Žürii ja hindamine
4.1. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
4.2. Igast vanuserühmast valib žürii välja võitja(d).
4.3. Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.
4.4. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.